Храм Покрова Пресвете Богородице у Лозници


Зидање храма Покрова Пресвете Богородице у Лозници је започето 1870. године. Храм је завршен 1873. године. Осветио га је владика шабачки Мојсеј Страгарац 17. маја 1873. године. На молбу тадашњег свештеника проте Ивка Поповића подигнута је надгробна плоча војводе Анте Богићевића на гробу и уза зид Цркве. Подигли су их генерал Анто, министар грађевина из Београда, Мијаило и српски заступник - конзул при бечком Двору, Милан, 1887. године.


Трошкове изградње цркве сносили су Варош Лозница са селима Клупци, Плоча, Башчелуци, Трбушница, Ковиљача и Брасина. Црква је изграђена за време владавине књаза Милана IV Обреновића у време док је епископ шабачки био Мојсеј Страгарац а парох протојереј Игњат Васић.


Материјал за цркву је коштао 5.000 дуката, а молерај 1.000 дуката.


Удовица лозничког учитеља Димитрија Ђурђаковића, Николија, приложила је на самрти сву покретну и непокретну имовину у вредности од 200 дуката да би се извели завршни радови на молерају.


Не постоје подаци о томе ко је урадио иконостас.


Црква је подигнута на месту старе лозничке цркве која је изграђена у шанцу, на гробу јадарског војводе из Првог српског устанка, Анте Богићевића. Зидање старе цркве је започето 1837. године, а завршено је 1. октобра 1859. године на своју славу Покров Пресвете Богородице. Стара црква је освећена од стране владике шабачког Герасима. Црква је због лошег стања у којем се налазила, а на препоруку инжењера, срушена и 1870. се започело са зидањем садашњег храма. Иконостас из старе цркве се налази и цркви Зворничкој и тамо је пренесен највероватније 1869. године.


Јовица Курешевић