ИСТРАЖИВАЊЕ ВАШЕГ
ПОРОДИЧНОГ ПОРЕКЛАistrazivanjeporekla@yahoo.comПородично порекло - истраживање по подацима из стручне литературе


Подаци о месту порекла, времену досељавања, евентуалним променама презимена, именима предака, сродним породицама, као и друге информације о пореклу породица на основу етнографске и историјске литературе, а у одређеним случајевима и архивске грађе. Уз радове су наведени сви коришћени извори података.Израда монографија насеља


Тема оваквих монографија су, поред података о пореклу данашњих породица и истраживања о некадашњим родовима и исељеницима. Обрађени су време настанка насеља и начин његовог развоја, као и историјат подручја коме насеље припада. Информације о етнографији, ономастици, географији су садржане у раду ове врсте, заједно са другим битним сегментима.Генетичка генеалогија


Истраживање далеке прошлости породица по правој мушкој, или по правој женској линији на основу генетичких (ДНК) истраживања. Поуздан метод утврђивања сродства међу појединцима и породицама, како на нашим просторима, тако и другде по свету.


* * *

Данас код нас постоји велико интересовање за породично порекло. Мало је оних међу нама, које не интересују корени. Ипак, само је мали број оних, који барем делимично знају нешто о свом пореклу. Нешто је већа групација она, у коју спадају људи, којима су познате само полуистине или потпуно нетачне информације о прошлости њихове породице. Већина су, без сумње, особе којима је прошлост сопствене породице, пре деде, прадеде, или чукундеде обавијена велом потпуне мистерије.


Обично би породично порекло бивало честа тема разговора на различитим слављима или у конверзацијама између пријатеља и рођака. На томе би се најчешће и завршавало. Тек мањи део наших људи би, у потрази за прошлошћу своје фамилије, почео нека иоле озбиљнија истраживања. Међутим, ова истраживања би се, најчешће завршавала или без резултата, или прикупљањем појединих информација, које би биле нетачне, услед недовољног познавања уобичајених миграционих процеса, узроцима настанкa нових презимена, или других појава везаних за историјат сваке породице понаособ.


Због тога би било неопходно да се свако, кога интересује сопствено породично порекло, обрати на адресу на којој може добити праве и поуздане информације о томе. После детаљног истраживања порекла породице, добијају се резултати о томе, одакле породица води порекло, када је насељена у место у коме данас живи (или је до скоро живела). Често се могу сазнати и узроци пресељавања породице. За велики број породица постоје подаци и у различитим историјским документима (пописима и другој врсти грађе), који нам откривају имена старијих породичних предака. Пошто су се на већем делу нашег етничког простора презимена често мењала, у овим докуменатима се често може наћи и сам родоначелник породице. У већем броју случајева, може се доћи и до старијег презимена породице, као и до поуздане информације о сродним породицама по мушкој линији. Највећи део породица, нарочито оних са честим презименима, имају веома велики број презимењака, који са њима нису ни у каквом сродству. Ова истраживања јасно разграничавају сродне породице од оних које нису ни у кавквом сродству, већ само носе исто презиме.


Пошто су наши простори имали бурну историју, праћену честим ратовима и непрестаним миграцијама, највећи део родова води порекло од досељеника из различитих периода, док је правих старинаца (староседелаца) мало. Бројне су породице које су се, током векова, два или више пута пресељавале, из различитих узрока. Иако су код нас најчешћа презимена са разумљивим значењем, формирана махом по личним именима која су и данас у употреби, бројне су и породице које носе презимена са основом, која је данас неразумљива или необична. Предмет оваквих истраживања породичног порекла је и расветљавање смисла тих презимена са неразумљивом или нејасном основом, и по могућности, откривање узрока због којих их носе. Истражује се и евентуална појава личности у роду, које су се на разичите начине истакле у својој средини.


С обзиром да свака породица има неке своје особености, и праћење њеног порекла даје различите резултате. С једне стране, разликује се временски период у коме се поједени родови могу пратити. За неке породице порекло може бити праћено до 18. века (ређе само почетка 19. столећа), док се за друге границе истраживања могу померити у 17. век. Постоје и родови чије порекло може бити утврђено све до средњег века. Овакви родови су малобројни, али су најчешће веома развијени, са великим бројем огранака, и са веома великим бројем породица које потичу од њих. Са друге стране, разликује се и опширност и суштина података која се за сваку породицу може прикупити. Детаљи из прошлости су знатно познатији код једних, него код других породица. Подаци о породичном пореклу могу се често и тематски разликовати. Код једног броја фамилија боље су познати, на пример, подаци о именама предака, док су код других, опет, познатији правци, времена и узроци миграција у даљој прошлости. За породице код којих то подаци дозвољавају, графички су приказани и родослови.


Што се извора података тиче, они су разноврсни. Највећим делом је у питању публикована грађа, стручне књиге и часописи. Публиковани извори би се, у грубим цртама могли поделити на историјске и етнографске. Поред тога, често се користи архивска грађа, у највећем делу пописи, али и друге врсте докумената. Уз коначну верзију рада о пореклу породице увек је приложен преглед свих извора, публикованих и архивских, који су коришћени за његову израду, са потпуним библиографским подацима.


Израда монографија насеља представља један знатно обимнији посао. Он обухвата не само израду студија о пореклу сваке породице у обрађиваном насељу, већ и друге сегменте. Међу њима можемо издвојити проучавање историјата самог насеља, његовог настанка и развоја. Затим, изнети су подаци о старијем становништву и исељеницима. Монографије укључују географска и топономастичка истраживања о насељу, као и податке о етнографским обележјима становништва и миграционим процесима у том крају.


Само године искуства у истраживању породичног порекла, познавање свих чињеница битних за порекло становништва, његове миграционе процесе и посебности, могу уз неугасиву жељу за сазнањем, бити прави начин да се дође до поузданог познавања породичног порекла.


 

С поштовањем,
Александар Бачко

istrazivanjeporekla@yahoo.com